Eskişehir'deki o fakülte adından söz ettiriyor

Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulundu...

EĞİTİM 20.07.2023, 16:25 20.07.2023, 16:27
Eskişehir'deki o fakülte adından söz ettiriyor

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermek ve araştırma yapmak amacıyla Dil ve Konuşma Terapisi (DKT) Bölümü ile Sosyal Hizmet (SH) Bölümleriyle kuruldu. Daha sonra 2013 yılında Ergoterapi ile Odyoloji; 2021 yılında da Beslenme ve Diyetetik (BDY) Bölümlerinin açılmasına YÖK izin verdi. Fakülte, sağlık bilimlerindeki üstün başarısı ve çağın gerekliliklerine uygun eğitim müfredatıyla öğrencilerine donanımlı bir eğitim sunuyor. Bölümlerde isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okutuluyor ve Fakülte bünyesinde yer alan programların tamamı uygulamalı eğitim veriyor. 

Dil ve Konuşma Terapisi alanında ilklerin Fakültesi 

Fakültenin ayrıcalıklı konumu olarak DKT’nin başarılarını öne çıkıyor. Fakültenin DKT Bölümü ilklere imza atmış SAY (sayısal) puan gerektiren 4 yıllık bir bölüm olarak eğitim veriyor. Türkiye’de DKT alanında ilk kurulan yüksel lisans ve doktora programı da Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne ait. Sağlık Bilimleri Fakültesi DKT Bölümü, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından 2019 yılında akredite edilen ulusal DKT programları içerisindeki ilk bölümdür.

Eşit Ağarlık (EA) puan türünde öğrenci kabul eden Sosyal Hizmet Bölümü, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla bilime katkı veren, sürdürebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan refahının gelişimine katkıda bulunan; ulusal alanda öncü ve dünyada saygın, mezunlarının gurur duyduğu bir program olarak eğitim veriyor. Son yıllarda sosyal sorunların artması ve çeşitlilik göstermesi, Covid-19 pandemisi ile birlikte halk sağlığı sorununun daha görünür olması da sosyal hizmet alanında yapılan çalışmaları ve bu bağlamda sosyal hizmet programlarının önemini vurguluyor.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fakültenin açılan en yeni bölümü olup SAY (sayısal) puan ile öğrenci alıyor ve 4 yıllık eğitim veriyor. Toplumun yeterli ve dengeli beslenme yoluyla sağlığı koruyan ve yaşam kalitesini artıran, hastalıklara özgü tıbbi beslenme tedavisi uygulayan, ulusal ve uluslararası alanda beslenme konusundaki ihtiyaçlara cevap veren, yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki bilgilerini uygulayan ve geliştiren, araştırmacı ve yenilikçi, mesleki etik bilincine sahip diyetisyenler yetiştiriyor. Fakültenin vizyonu, sosyal refahın yükseltilmesine hizmet eden, sağlık ve sosyal hizmet politikalarına yön veren yaşam boyu öğrenme odaklı ulusal alanda lider ve dünyada saygın bir Fakülte olmak olarak belirleniyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesinin misyonu ise kent, bölge, ülke ve dünya insanının refah düzeyini yükseltmek amacıyla sağlık ve sosyal hizmet alanında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak, sağlık ve sosyal hizmet alanındaki toplumsal gereksinimlerin karşılanmasına yönelik yaratıcı ve yenilikçi politikalar ve çözümler üretmek olarak belirleniyor. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden lisans diploması almaya hak kazanan adaylar “Dil ve Konuşma Terapisti” unvanı alıyor. Sosyal Hizmet Programından lisans diploması alan öğrenciler ise kamuya ait kurum ve kuruluşlarda “sosyal çalışmacı” kadrosunda istihdam ediliyor. Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü başarıyla tamamlayarak lisans diploması almaya hak kazanan adaylar ise “diyetisyen” unvanını alıyor.

saglisolluhaber.com

Yorumlar (0)
10
açık

Gelişmelerden Haberdar Olun

@