Sözleşmeli personeller belediye kadrosuna geçirilmeli!

Tüm Bel Sen Eskişehir Şubesi, belediyede sözleşmeli personel olarak istihdam edilen çalışanların, belediye kadrosuna geçirilmesini istedi...

GÜNDEM 13.12.2022, 16:21 13.12.2022, 16:26
Sözleşmeli personeller belediye kadrosuna geçirilmeli!

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçisi Sendikası (Tüm-Bel-Sen) Eskişehir Şubesi adına açıklama yapan Şerif Özçimen, şu ifadelere yer verdi: 

"İktidar 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştır.
Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile h
ali hazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer. değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır. 

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, SANATÇILAR, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır. Sözleşmeli personel statüsü mevzuattaki karmaşa giderilerek devam ettirilecektir. Daha açık ifade ile çok sayıda mevzuat kapsamında görev yapan çok farklı statülerdeki sözleşmeli personellerin statüleri sadeleştirilecektir. Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi ise Anayasa’nın eşitlik ilkesi açıdan sorun çıkarabilir. 

Düzenlemenin ardından dikkat edilmesi gereken birkaç hususa değinmek istiyorum. Bizim devlet memurları kanunumuz ve bu devlet memurları kanununa bağlı olan personel kanunlarımız çok dağınık. Özellikle devlet memurları kapsamındaki mevzuatın çok dağınık olması, bu durumun çalışanlar arasında iş barışını bozucu nitelikte olduğu, herkesin eşit ücret ve anayasanın 10’uncu maddesindeki eşitlik ilkesi uyarınca eşit statüde olması gerektiği noktasında Danıştay’ın ve iş mahkemelerinin geçmiş yıllardaki kararları var. Bu noktadaki düzenlemelerin ayrıntıları ortaya çıktıkça görülecek  ancak yasa koruyucularının bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Tüm devlet memurlarının ve tüm sözleşmeli statüsündeki personelin, mümkün mertebe aynı statüye getirilmesi noktasında çalışma yapılması gerekmektedir. Eskişehir büyükşehir belediyesinde sözleşmeli olarak çalışan sanatçı, sahne ve sanat uygulatıcıları başta olmak üzere mahalli idarelerdeki tüm sözleşmeli memurların yapılacak olan düzenlemenin içerisinde olması gerekliliği konusunda kendilerine her daim destekçiyiz. Bu bağlamda sendika olarak bütün unsurlarımızla, gerek idari, gerekse hukuksal anlamda sanatçı, sahne ve sanat uygulatıcı emekçilerimizin mücadelelerinde yanlarında ve destekçileri  olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

saglisolluhaber.com

Yorumlar (0)
10
açık

Gelişmelerden Haberdar Olun

@