banner208

Milli Eğitimin Güvenlik Amirinden eğitim çalışanlarına müdahale!

Eğitim Sendikaları Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmak istediler. Milli Eğitim Müdürlüğü güvenlik amirinden tepki çeken müdahale!

OLAY 24.10.2022, 16:36 24.10.2022, 17:05
Milli Eğitimin Güvenlik Amirinden eğitim çalışanlarına müdahale!
banner209

EĞİTİM SEN, EĞİTİM İŞ, TEÇ SEN ve ANADOLU EĞİTİM SEN, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eğitim ve eğitimcilerin sorunlarına ilişkin ortak basın açıklaması gerçekleştirmek istediler. 

Kurumun güvenlik amiri ise basın açıklaması gerçekleştirileceğine izin verilmeyeceğini söyleyince arbede yaşandı. Bununla beraber güvenlik amiri, grup adına açıklama yapmak isteyen Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan'ı merdivenlerden itmek suretiyle açıklamayı engellemeye çalıştı. 

Yaşanan arbede, eğitimcilerin ve polisin müdahalesiyle son buldu.

Arbede sonucu açıklama yapan Başkan Faik Alkan, eğitimcilerin sorunlarını aktarmaya devam edeceklerini, kimsenin buna engel olamayacağını ve müdahalede bulunan güvenlik amirinden şikayetçi olacağını kaydetti.

Daha sonra grup adın ortak açıklamayı okuyan Başkan Alkan, şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim çalışanlarının başta ekonomik ve özlük hakları olmak üzere sorunlarının ağırlaşarak arttığı bir süreç yaşamaktayız. Siyasal iktidarın imkanlarından yararlanan, Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen , taraflarını ve saflarını eğitim çalışanlarından yana değil iktidardan yana koymuş durumdadır. Bugün, ÖMK, 3600 ek gösterge, görevde yükselme konusunda adaletsizlik eğitim çalışanlarını bölmektedir. Son dört yıldır tartışılan, Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen geri adım atılmamaktadır.

Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerini eklenirken, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Millî Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır.

Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisinin, eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın sessiz ve tepkisiz kalması beklenemez. Bu amaçla 14 Ekim tarihinde eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar olarak bir araya gelmiş ve 12 eğitim sendikası tarafından ortak talepler belirlenmiştir.

Taleplerimiz şu şekildedir;

- 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi,

- Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi,

- Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenleme yapılması,

- Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi,

- Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi,

- Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi,

- Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.

İŞ BIRAKMA EYLEMİNE HAZIRLANIYORLAR

Ortak taleplerimize yönelik herhangi bir adım atılmaması halinde, 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımı ile bir günlük iş bırakma eylemi yapılacaktır. Buradaki talepler sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim emekçilerinin taleplerdir. Öğretmen odalarından, bürolarımıza kadar her arkadaşımızın ifade ettiği gibi nitelikli eğitim, nitelikli çalışanlar ile mümkündür. Bunun için eğitim çalışanlarının temel haklarının, ekonomik taleplerinin ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan yeni bir çalışma rejimi düzenlenmelidir. Ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim emekçisinin mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değil, insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı’na çağrımız; kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal edilmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan geri dönülmelidir. Son olarak Eskişehir’de grev kırıcılığı yapmak için uğraşan arkadaşlara sesleniyoruz: İş bırakmanın yasal olmadığı yönünde kara propaganda yapmaktan vazgeçin. Safınızı seçin. İktidarların değil eğitim emekçilerinin yanında durun. Uluslarası sözleşmeler ve iç hukuk süreçleri sendikal bir eylem olan iş bırakmayı yasal güvence altına almıştır. Aksine sendikal faaliyeti engellemek suçtur. Gün birlik olma günüdür. Birleşe birleşe kazanacağız."

saglisolluhaber.com

Yorumlar (0)
banner53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@