banner208

SES Eskişehir: Bu kölelik düzenine teslim olmayacağız

SES Eskişehir Şube Başkanı Umut Özge Yılmaz, resmi gazetede yayımlanan 'Sağlık Bakanlığı Ek ödeme Yönetmeliği' hakkında açıklamalarda bulundu.

banner294
SAĞLIK 15.08.2022, 13:05 15.08.2022, 13:14
SES Eskişehir: Bu kölelik düzenine teslim olmayacağız
banner209

Umut Özge Yılmaz, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanımız tarafından öve öve anlatılan 'Sağlık Bakanlığı Ek ödeme Yönetmeliği' 12.08.2022 tarih ve 31921 sayı ile resmi gazetede yayımlandı. 

Sağlık emekçilerinin temel ücretleri yıllardır uygulanan döner sermaye, ek ödeme gibi ücretlendirmeler nedeniyle sürekli eriyor. Sağlık emekçilerine 2010 yılına kadar döner sermaye, 2010 yılından sonra ek ödeme ve şimdide TEŞVİK adı altında ödeme yöntemleri, temel ücretlerin arttırılması yerine yepyeni bir ücret rejimi getiriliyor. 

Yıllardır performans, döner sermaye, ek ödeme gibi yöntemlerin kaldırılarak, emekliliğe yansıyacak yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin belirlenmesi için mücadele ediyoruz. İşkolundaki tüm emekçiler için yoksulluk sınırı temel ücret için esas alınarak yapılan işin niteliği, eğitim durumu, iş riski, çalışma yılı gibi kriterler ile giydirilmiş ücret skalasının belirlenmesi temel talebimizdir. Bu talep etrafında uzun yıllardır verdiğimiz mücadele son dönemlerde işkolunda örgütlü çok sayıda emek ve meslek örgütünün de desteği ile üst seviyeye çıkmıştır. Bu mücadele karşısında kısmi de olsa düzenleme yapmak zorunda kalan iktidar ve Sağlık Bakanlığı kimseyi memnun etmeyen ve geleceğe dair güvence oluşturmayan yöntemlerle ücretlerimiz üzerinde oynamaya devam etmektedir. 

Yönetmelikte göze çarpan ilk tespitler; 

TEŞVİK kavramı ile ne ifade edilmektedir? Teşvik edilecek olan ağır ve tehlikeli işler kapsamında olan sağlık hizmetlerini yürüten emekçileri daha fazla angarya çalıştırma ve kölelik koşulları mıdır? 

Yönetmelik temel ücretlerde bir artış sağlamıyor, performans adı altında hizmet başı ödeme yaklaşımına uygun olarak, sunulan hizmete göre döner sermayeden yapılacak ek ödemenin tutarında artış sağlıyor. Yani yönetmelik bu haliyle sağlık emekçilerine gelir sağlamaktan çok karar verilen gelir tutarının işletme mantığıyla nasıl dağıtılacağını açıklıyor. Performansın rekabeti ve angarya çalışmayı beraberinde getirdiğini bugüne kadar yeterince deneyimledik. TEŞVİK denilen kavramla bu daha da pekiştirilecektir. 

Yönetmelikte herhangi bir disiplin soruşturmasında uyarı, kınama, kademe durdurma, aylıktan kesme gibi ceza alanların ek ödemelerinin kesileceği yazılmaktadır. Bu durum zaten 657 sayılı Kanuna göre ceza alan birinin 2. kez cezalandırılması anlamına gelmektedir. Bir suç nedeniyle iki kez cezalandırma hukuka aykırı olacağı gibi, ceza alan çalışanların fiilen hizmet sundukları halde ek ödemeden yoksun bırakılmaları da hukuka aykırı bir düzenleme. 

Yönetmeliğe göre sağlık emekçileri ancak sağlık tesisine fiilen katkı sağladığında ek ödemeden faydalanabilecek. Ayda 5 gün, yılda toplamda 12 günden fazla izin kullanıldığında ilgili aylara ait ek ödemeler kesilmektedir. Bu madde ile birlikte ek ödemeleri kesilmesin diye anayasal ve insani olan dinlenme hakkından emekçiler feragat edecektir. Bu madde bile yönetmeliğin ne kadar gayriinsani hazırlandığının kanıtıdır. Bu da yetmezmiş gibi mesai dışı çalışma uygulamasının TEŞVİK edilmesi ile adeta sağlık emekçilerinin sağlığı ile oynanmaktadır. 

Yönetmelik bu haliyle yalnızca Sağlık Bakanlığı’nda istihdam edilen sağlık emekçilerini kapsamaktadır. Aile Sağlığı Merkezleri, üniversite hastaneleri ve diğer kurumlarda çalışan sağlık emekçileri içinde bir düzenleme yoktur. YÖK tarafından yeni yönetmelik yayınlanmaz ise eski yönetmelik üzerinden ödemelere devam edilecektir. Bu da kısmi de olsa yaşanan bazı ücret artışlarından yararlanmama anlamına gelmektedir. 

Bu yönetmelikte teknik, idari ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların gelirlerinin yüzde 2-3 ü kadar ek ödeme alması sağlanmaktadır. Bu kadar ballandıra ballandıra beklenti yaratıldıktan sonra ortaya çıkan sonuca baktığımızda tek kelime ile “lütuf ve sadakadır” diyoruz. Yine hemşire ve sağlık hizmetleri sınıfı için ek ödemenin gelirlerine oranı en fazla yüzde 6-7 lik bir artış olacaktır. Hekimler açısından da performans almayanlar için kısmi bir artış olsa da, performans alanlar için gözle görülür bir değişiklik yaratmayacaktır. Hekimlerin de gelirlerindeki artışın ürettikleri hizmetin miktarına bağlanmış olması temel insani ücretlendirme politikasına da aykırıdır. Elbette sendika olarak başta da söylediğimiz gibi bizler her türlü performans, ek ödeme ve TEŞVİK uygulamalarına karşıyız. Sağlık ekip işidir, çalışma barışını bozmayacak düzenlemelere ihtiyaç açık ve nettir. 

Sayın Bakan, her ayın 15’inde yönetmeliğin teknik dilinin güncel hayata tercüme edileceğini ifade etmiştir. Bizim anladığımız yönetmelik denen bu düzenlemenin özel hastane patronlarının aklıyla yapıldığıdır. Yalnız bilinmesini isteriz ki biz bu kölelik düzenine teslim olmayacağız. 

Çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek temel ücret talebimiz gerçekleşinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz." 

saglisolluhaber.com

Yorumlar (0)
3
açık
banner53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@