ESOGÜ tarihinde ilk: 1 buçuk milyon Avro'luk destek!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Sağlı Sollu Haber Genel Yayın Yönetmeni Arif Anbar’la görüştü, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimdi, Anbar soracak, Rektör Prof. Dr. Şenocak yanıtlayacak......

08 Ekim 2021, 21:57
ESOGÜ tarihinde ilk: 1 buçuk milyon Avro'luk destek!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Sağlı Sollu Haber Genel Yayın Yönetmeni Arif Anbar’la görüştü, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şimdi, Anbar soracak, Rektör Prof. Dr. Şenocak yanıtlayacak...

A. ANBAR: Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını pek çok alanı etkiledi. Bu alanlar arasında özellikle eğitim derinden etkilendi. Şu an yeni akademik dönem başladı ve pandemiyle iç içe bir eğitim faaliyeti gerçekleştirilecek. Nasıl planlama yaptınız?

K. ŞENOCAK: Öğrencilerimizle yeniden bir araya gelmek, yüz yüze ders yapabilmek mutluluk verici. Ancak bilindiği üzere COVID-19 pandemi süreci sona ermedi ve yeni varyantlar, bulaş riskinin artması gibi birbirini takip eden gelişmeler söz konusu. Bilim insanlarının her fırsatta vurguladığı üzere aşı, maske, mesafe ve temizlik bizim en önemli silahlarımız. Dolayısıyla öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile ailelerinin bu gereklilikleri yerine getirmesi hem sağlıkları hem de eğitim öğretimin aksamaması açısından çok önemli. Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği üniversitemizin birimlerine her girişte HES kodu üzerinden sorgulama yapılacağını ve ibraz edilmemesi halinde giriş kısıtlaması yapılacağını; bu kararın tüm kurumlar gibi bizi de bağladığını belirtmeliyim. Üniversite yönetimi olarak yeni akademik yılda Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün belirlediği standartlarda fiziki ortamlarımızı hazırlıyoruz. Dersliklerde, laboratuvar ve toplantı salonlarında seyreltilmiş gruplarla gerçekleştireceğimiz faaliyetler için bütün birimlerimiz kendi dinamiklerine göre gereken önlemleri alıyorlar. Aralıksız sürdürdüğümüz sağlık hizmetleri, Araştırma ve Uygulama Hastanemizden edindiğimiz deneyimler süreci nasıl yöneteceğimiz konusunda bize yol gösteriyor.  

Kemal Şenocak'la sohbetimiz sırasında rektörlük binasını da gezdik. Yukarıdaki fotoğrafta önceki dönem rektörlerin fotoğrafları asılı. Şenocak'tan önce böyle bir uygulama yokmuş. Prof. Dr. Şenocak, 'kurumsal hafıza' anlamında önceki rektörlerin anımsanmasının önemine vurgu yapıyor... 

A. ANBAR: Peki, uzun süreyi kapsayan salgın sürecinde eğitim faaliyetlerinizi nasıl sürdürdünüz? Hangi yöntemleri kullandınız? Bu süreçte hayata geçirdiğiniz yeni şeyler var mı?

K. ŞENOCAK: Bu konu oldukça önemli. Şöyle anlatmak isterim… COVID-19 pandemisinin meydana gelmesi sebebiyle örgün eğitimin UZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (UZEMÖYS) üzerinden yürütülmesine başlandı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz, bahar ve yaz dönemlerinde, üniversitemizin tüm dersleri UZEMÖYS sistemi üzerinden uzaktan öğrenme metotları ile gerçekleştirildi.

3 SUNUCUDAN 180’E

2020-2021 güz döneminde, üniversitemiz bünyesinde tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan yürütülme kararı alınması ile birlikte daha öncesinde 3 canlı ders sunucusu ile hizmet verilirken, canlı ders girişlerinin ve işleyişinin sağlıklı bir şekilde devamlılığı için 180 adet canlı ders sunucusu tamamlanan kurulumları ile yük dengeleyici altında hizmete alındı.

SUNUCUDA AR-GE ÇALIŞMASI

Bu süreçte UZEMÖYS sistemi Canvas güncellemesi gerçekleştirildi. Deneme sunucusundaki Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Bakın burası çok önemli Arif Bey, 2021-2022 güz döneminden itibaren Ar-Ge çalışması tamamlanan sunucumuzu kullanmaya başlayacağız. Bu sayede öğrenme yönetim sisteminin güncel özellikleri güz dönemi itibariyle öğretim elemanlarımızın erişimine sunulmuş olacak.

Başka ne yaptık? Bakın… Pandeminin en yoğun olduğu 2020-2021 güz dönemi için UZEMÖYS üzerinde bin 88 öğretim elemanı için 6 bin 255 ders açıldı. Bu derslere kayıtlı öğrenci sayısı 25 bin 789 oldu. Dönem içinde yapılan uzaktan eğitim faaliyetleri sonucunda 130 bin 833 adet dosya paylaşımı gerçekleşti, 39 bin 148 adet farklı sınav tanımlandırıldı. Bu dönemde UZEMÖYS öğrenme yönetim sisteminin sayfa görüntüleme sayısı ise 21 milyona ulaştı. Bu çok ciddi bir iş.

SAYFA GÖRÜNTÜLEME SAYISI 80 MİLYONA ULAŞTI

2020-2021 bahar döneminde ise yine UZEMÖYS üzerinde bin 116 öğretim elemanı için 6 bin 715 ders açtık. Bu derslere kayıtlı öğrenci sayısı 24 bin 735 oldu. Dönem içinde yapılan uzaktan eğitim faaliyetleri sonucunda; 120 bin 660 dosya paylaşımı gerçekleşti, 19 bin 72 adet farklı sınav tanımlandı. Bu dönemde UZEMÖYS öğrenme yönetim sisteminin sayfa görüntüleme sayısı 80 milyona ulaşmıştır.

2020-2021 akademik yılı boyunca örgün eğitim sınavları UZEMÖYS üzerinden gerçekleştirildi. UZEMÖYS çeşitli ölçme değerlendirme seçenekleri sunuyor bize. Bunlardan bazıları; kısa sınav, anket, ödev, tartışma gibi uygulamalar. 2020-2021 akademik yılında gerçekleştirilen canlı ders sayımız 143 bin 864 oldu. Kayıt altına alınan canlı ders boyutu ise 9 telebayt olarak hesaplandı. Kayıtlı canlı derslere öğrenci ve öğretim elemanları tarafından erişim 21 milyon görüntüleme sayısına ulaştı.

Rektörlük binası içerisinde bulunan bu alanda, Kemal Şenocak'a gelen hediyeler sergileniyor. Rektör Şenocak bu hediyelerin tümünün üniversitede kalacağına vurgu yaparak, "Bu gelenlerler makama geliyor, üniversiteye geliyor. O nedenle üniversitenin hafızası için hepsini buraya bırakıyorum" ifadelerine yer veriyor...

A. ANBAR: Bu noktada araya girmek istiyorum. Anlattığınız yöntemler çoğu bölüm için etkin öğrenmeyi sağlayabilir belki, fakat Tıp Fakültesi için aynı şey söylenemeyebilir. Sağlık alanında eğitimi nasıl planladınız?

ÜNİVERSİTE’NİN YOUTUBE ADRESİ İLGİ GÖRÜYOR

K. ŞENOCAK: Evet, bu doğru. Anlatayım, oraya da bir çözüm bulduk. Zaten Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi dekan­lıklarından bu doğrultuda talep de gelmişti. Bu anlamda ağlık alanıyla ilgili uzaktan eğitim ilkeleri, uygulamaları ve uzaktan eğitimde eğitici-öğrenci rollere ilişkin “UZEM Tanıtımı ve Uzaktan Eğitim Uygulama­ları” başlıklı çevrimiçi seminer gerçekleştirdik ilk olarak. Seminerde, Uzaktan Eğitim Merkezinin tanıtımından pandemi sürecinde uzaktan eğit­im uygulamalarına kadar birçok konuda bilg­iler verildi ve öğretim elemanlarının soruları yanıtlandı. Uzaktan Eğitim Merkezimizin bu mesleki gelişim etkinliğinde, “Örnek Uzak­tan Eğitim Uygulamaları”, “Uzaktan Eğitimde Öğretici Yeterlilikleri” ve “Uzaktan Eğitimde Öğreticiler için Uygulamaya Yönelik İpuçları” başlıklı seminerler gerçekleştirildi. Bakın YouTube adresimizde paylaşılan eğitimler çok sayıda görüntülemeye de ulaştı. Örneğin, öğrenme yönetim sistemi tasarımı ve kullanımına ilişkin eğitim kaydı 1 Eylül 2021 itibari ile 7 bin 201 izlen­meye ulaştı.

Üniversite ve merkez yönetimim­iz tarafından planlanan uzaktan eğitim konusunda deneyimli öğretim üyelerinin iş birliği ile 2020-2021 güz dönemi içer­isinde üç günlük sanal seminer düzen­ledik. Bu seminer kapsamında 1. gün “Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” (886 izlenme), 2. gün “Açık ve Uzaktan Öğrenmede Soru hazır­lama teknikleri, Online Sınavlar ve Sınav Güvenliği” (663 izlenme) ve 3. gün “Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenme Yöne­tim Sistemi Etkinliği ve Öğrenme Ana­litikleri Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Örneklerle E-portfolyo Uygulama­ları” (339 izlenme) başlıklı üç çevrimiçi eğitim gerçekleştirdik.

Bir de 2020-2021 yılı güz dönemi başlangıcında, UZEMÖYS kul­lanımına ilişkin üniversitenin tüm akademik personeline dört oturum şeklinde çevrimiçi eğitim verdik. Bu eğitimin planlamasında akademik personel sayısı dikkate alınarak üniversitemiz birimleri öncelikle iki gruba ayrıldı. Her gruba yönelik farklı tarihlerde iki oturum şeklinde eğitim verildi. Her grup için oturumların birinci aşaması, uzaktan eğitimin temel ilkeleri ve süreçte eğitici yeterliklerine yönelik bir eğitim olarak gerçekleştirildi. İkinci aşama oturumlarda ise ESUZEM araştırma-geliştirme ekibi tarafından oluşturulan öğrenme yönetim sistemi tasarımı ve kullanımına ilişkin eğitim verildi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın, Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'a hediye ettiği Atatürk portresi... Bu hediye de Rektörlük girişinde sergileniyor...

A. ANBAR: Üniversitedeki görev süreniz boyunca hangi çalışmaları ortaya koydunuz? Bununla beraber üniversitede hangi yeniliklere imza atıldı? Mesela hangi bölümler açıldı? Önümüzdeki süreç için yeni müjde var mı?

K. ŞENOCAK: Şimdi ben, Haziran 2018’den beri görevdeyim. O kadar çok anlatılacak şey var ki… Ama size en önemlilerini özetle anlatayım. Şimdi bu süre içerisinde Üniversitemiz bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisinin (ETTOM) çalışmalarına ağırlık vererek kurmuş olduğumuz Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ve Ar-Ge Koordinatörlüğü ile Üniversite-Sanayi iş birliğini daha etkin ve verimli bir hale getirmek üzere önemli bir adım atmış olduk. Bunun yanı sıra Eskişehir yerelinde ve İstanbul, Konya, Karabük gibi Eskişehir dışından birçok kuruluş ile iş birliği yaparak, özel sektörü akademik camia ile bir araya getirmek için çaba sarf ediyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi...

DİKKAT ÇEKEN MERKEZLER

Üniversitemizin bilimsel çalışmalarına yön vermek üzere Bilim Araştırma Politikaları Kurulu kuruldu. Üniversitenin kalite politikalarını, misyonunu ve vizyonunu kapsayacak bir biçimde inovatif öğrenme-öğretme ortamları oluşturma amacıyla Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduk. Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlıkta Bilgisayar Destekli Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Malzeme Teknikleri Uygulama ve Araştırma Merkezlerini kurduk, bu merkezlerimizin iç ve dış dinamikleri harekete geçirmede ciddi katkısı olacağını düşünüyoruz.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ VE OPERATÖRLÜĞÜ

Pek çok yeni akademik birimizi faaliyete geçirdik, resmi kuruluşlarını tamamladık. Bu alanda özellikle Üniversite-Sanayi iş birliklerini, uygulamalı eğitim olanaklarını ve geleceğin mesleklerini dikkate alarak adımlar atıyoruz. Bu yıl ilk kez Hukuk Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Uçak Mühendisliği ve Uçak Teknolojisi bölümlerine öğrenci aldık. Yine bu sene içerisinde Yazılım Mühendisliği ve Aktüerya Bilimleri bölümlerini, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikleri, İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık programlarını kurduk. Adalet Meslek Yüksekokulu ile birlikte bu bölüme 2022 eğitim öğretim yılında öğrenci almayı planlamaktayız.

Bu arada, Üniversitemiz bünyesinde yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim gördüğü Yabancı Diller Bölümünün yerine Yabancı Diller Yüksekokulunu kurarak akademik ve idari teşkilatlanmasını da tamamladık.

Yeni kurulan bölümlerimiz ve Mühendislik Fakültemizin mevcut bölümlerinin Uçak Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa disiplinler arası çalışmalar yaparak, bu alana yönelik uzmanlaşarak bir farkındalık yaratacağını düşünmekteyim. Ayrıca Hukuk Fakültesinde kurmayı düşündüğümüz Hava ve Uzay Hukuku Merkezi ve Eskişehir Meslek Yüksekokulunda İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü ile Uçak Teknolojisi programları ile Üniversitemiz Eskişehir’de mevcut havacılık kümelenmesine önemli katkılar sağlayacak ve üniversitemize farkındalık kazandıracak.

Rektör Prof. Dr. Şenocak üniversitenin faaliyetlerini aktarırken zaman zaman da rektörlük binası içerisinde bulunan sanat eserlerini yorumladı...

SAYISIZ PROJEYE İMZA ATILDI

Yine Üniversitemizde Ar-Ge kapsamında elde ettiğimiz kazanımları da kısaca özetlemek isterim. 2019 yılı içerisinde üniversitemiz TTO (ETTOM) yapısındaki değişikliklerle birlikte son üç yılda toplam 74 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. 2018 yılından itibaren toplamda 16 TÜBİTAK TEYDEB projesi ve ESOGÜ tarihinde bir ilk olarak 1 adet 1.5 milyon Euro destekli HORIZON 2020 projesi desteklendi. BEBKA tarafından 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Mali destek programı kapsamında ETTOM TEKNOLOJİ A.Ş. iş birliğinde bölgemiz için bir ilki gerçekleştirerek yaklaşık 1.3 milyon TL’lik “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi (TEKNOGİM)” projesinin desteklenmesine hak kazanıldı. Böylelikle artık öğrencilerimiz teknoloji tabanlı projelerini hayata geçirebilecekleri prototipleme merkezine, ön kuluçka ve kuluçka ofislerine sahip olabilecekler. Yine bu sayede bölgemizdeki teknoloji üretim kapasitesi ve yeni istihdamların artması hedefleniyor. Bitti mi? Elbette bitmedi, devam ediyorum… ETTOM ve ARİNKOM iş birliğinde 2020 yılından itibaren üniversitemiz ilk defa TÜBİTAK BİGG kapsamında uygulayıcı kuruluş olarak desteklenmeye hak kazandı. İki yıl boyunca TÜBİTAK’ın girişimcilik programı bölgemizde yürütülecek. 2020 yılında TÜBİTAK 2244 destekleri kapsamında TEI iş birliğinde sanayi doktora programı desteklenmeye hak kazanmış ve doktora öğrencilerimizin sanayi ortaklı çalışmaları bu kapsamda desteklenmiştir. 2019-2020 ve 2021 yıllarında ÜSİ kapsamında ETTOM koordinasyonunda ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde 42 Ar-Ge projesi hayata geçirildi. Son üç yıl içerisinde 120’den fazla sanayi kuruluşu ile görüşmeler gerçekleşmiş ve onlarla yapılan iş birlikleri çerçevesinde projeler hayata geçirilmiştir.

A. ANBAR: Burada araya girmek istiyorum. Siz de hiç olmazsa bir soluk almış olursunuz… Çok sayıda projeden ve destekten bahsediyorsunuz. Peki, patent konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyor mu üniversite?

TÜBİTAK BAŞARIYI TAÇLANDIRDI

K. ŞENOCAK: Evet, önemli bir konuya değindiniz. Hemen anlatayım… 2018 ve 2019 yıllarında başvurusu yapılan patentlerden 3 tanesinin ilk defa devir işlemleri 2019 yılı içerisinde gerçekleşmiş olup üniversitemiz yaklaşık 125 bin TL patent geliri elde ederek TÜBİTAK ve YÖK tarafından başarı kriterlerinde en ön sırada gelen patent geliri hedefine 2019 yılında ulaştı. Bu bizim için oldukça sevindirici bir gelişme oldu. 2020 ve 2021 yılları içerisinde ise sınai mülkiyet kapsamına giren üç başvurunun ticarileştirme anlaşmaları tamamlandı. Yine 2020 yılında ilk defa üniversitemizin patent portföyü yayınlanmış ve ticarileştirme süreçlerinin hızlanmasına aracılık etmesi adına revize edilerek güncellenmektedir. Bütün bu başarılar neticesinde üniversitemiz 2019 yılı TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi kapsamında listeye 32. sıradan girerek en çok yükselen devlet üniversitesi olmuştur.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın kütüphanesinin çok büyük bölümü Ankara'da... Üniversitedeki çalışma ofisinde de pek çok kitabının olduğu söylenebilir... Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz kitaplar, yalnızca küçük bir bölümü...

A. ANBAR: Bu noktada şunu sormak istiyorum. Göreve geldiğinizden bu yana ‘makale’ konusuna çok önem verdiğinizi söylüyor, akademisyenleri bu anlamda sürekli teşvik ettiğinizi ifade ediyorsunuz. Peki, hedeflediğiniz makale oranına ulaşabildi mi üniversite?

ESOGÜ DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINA GİRDİ

K. ŞENOCAK: Bu anlamda içimin çok rahat olduğunu ifade edebilirim size Arif Bey. Bakın, Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yapılan yayınlara bakıldığında ciddi anlamda artış olduğu görülüyor. 2020 yılı için kişi başı SCI yayın sayısı 0,843 iken 2021 yılında kişi başı SCI yayın sayısını 1’e çıkarmayı hedefliyoruz. Öğretim üyelerimizin yayın sayıları artarken yapılan yayınların niteliklerinin arttığını gözlemliyoruz. Dünya bilim literatüründe en çok taranan yayınlar olan Q1 dergilerde yayınlanan makale sayımız artarak devam ediyor. 2019 yılında 89 olan Q1 yayın sayımızın 2020 verilerine bakıldığında 112’ye yükselmiş. Üniversitemizin 2019 yılından itibaren dünya sıralamalarına alınması için girişimleri de başlattık ve meyvelerini hızlıca almaya başladık. Bunun sonucunda Üniversitemiz 2020 yılında 11 dünya sıralamasının 7’sinde yer alan 22 Türk üniversitesi arasına girmeyi başardı. 2021 yılı dünya sıralamalarına bakıldığında ise Üniversitemizin 11 dünya sıralamasının 8’inde yer alarak önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebilirim. Times Higher Education (THE) dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını, alan bazında açıkladı. Öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm gibi kriterlerin dikkate alındığı “Times Higher Education Engineering Subject Ranking 2021” raporuna göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi “Klinik ve Sağlık” alanında 601+, Eğitim alanında 501+, Mühendislik alanında ise 801-1000 bandında yer aldı. Bakın başka bir şey daha var… Ülkemizde ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından her yıl yapılan sıralamalarda da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020 yılında devlet üniversiteleri arasında 21. sırada yer aldı. Yayınlanan makale, proje, atıf sayıları gibi ölçütlerle yapılan bu sıralamada her sene yükselmeye de devam ediyor. Bunlar yaşanırken, Uluslararası İlişkiler Birimimiz eşliğinde ve yurt dışından pek çok üniversite ile iş birlikleri teşkil ederek uluslararasılaşma hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

A. ANBAR: Bir de lisans üstü eğitim programlarınızda hangi yeniliklere imza attığınızı merak ediyorum…

K. ŞENOCAK: Ondan önce başka bir konuyu ifade etmek isterim, aklımda kalmasın, hemen ardından sorunuzu yanıtlayacağım. Bizim Tıp Fakültemizdeki amfi, pek de iç açıcı görünmüyordu. Şimdi biz amfi salonunu yenileyerek öğrencilerimize daha elverişli ortamda eğitim alma olanağı sunduk; yani o salonda çağın gerektirdiği her şey var artık.

AMAÇ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ NİTELİĞİ KAZANDIRMAK

Asıl sorunuza gelirsek… Bizim bir hedefimiz var. Üniversitemizin araştırma üniversitesi olabilmesi için daha fazla lisansüstü program açması zorunlu olduğundan bu yönde çalışmalarımızı artırdık. Bu doğrultuda üniversitemiz Enstitüleri bünyesinde 2019 ve 2020 yılında 12 yeni lisansüstü programının açılmasına ilişkin başvurumuzun kabul edildiğini de belirtmeliyim. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise hazırlık aşamaları tamamlanır tamamlanmaz Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Doktora Programı ile (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı, Disiplinlerarası Nanobilim ve Nanoteknoloji (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı, Tarımsal Biyoteknoloji Doktora Programı, Bahçe Bitkileri Doktora Programı; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktora Programı, Disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Disiplinlerarası Sağlık Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrenci almaya başlayacak. Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bu yıl açılan Eğitim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programının öğrenci kabul etmeye başladığını da sizin aracılığınızla duyurmuş olayım.

A. ANBAR: Evet, Hocam röportajımızın sonuna geldik. Bu soruyla beraber aynı zamanda okurlarımıza veda etmiş olacağız. Merak ettiğim, üniversitenin kamu kuruluşları ve odalarla kurduğu ilişkiler. Mesela proje ortaklıklarınız var mı?

K. ŞENOCAK: Şunu net ifadelerle söylemek isterim: Eskişehir’in öncü kurum ve kuruluşlarıyla dirsek temasındayız ve iş birliği anlaşmalarımıza her geçen gün yenisini ekliyoruz. Son bir senede yaptığımız işlerden şu örnekleri verebilirim: Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü (ESM) ile Göçmen Sağlığı Merkezi açma, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile bölge sanayiinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ortak kullanımlı Model Fabrika kurma, TUSAŞ ile geleceğin uçak mühendislerini yetiştirme, EnergyHUB Ar-Ge ve Teknoloji Sistemleri Anonim Şirketi ile enerji dağıtımında akıllı sistemler geliştirme yönünde iş birliği anlaşmalarımız mevcut.

Solda Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, sağda ise TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil... Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TUSAŞ ile birlikte geleceğin uçak mühendislerini yetiştirmeyi hedefliyor...

Yine, Eskişehir Barosu, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği anlaşmaları imzaladık. Üniversitemizde sektörle iş birliği içinde tematik çalışma yapan araştırmacılara altyapı oluşturmak amacıyla Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (TİM) kurduk. Bakın şu noktada dikkat çekiyorum, Türkiye’de Sigorta Hukuku ile ilgili arabuluculuk eğitimlerini ilk olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi vermiştir. Sağlık Hukuku ile Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında Uzman Arabuluculuk eğitimleri başlatıyoruz. ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanemizin yetişkin ve çocuk acil servislerinin açılışlarını gerçekleştirdik, yine hastanemizde doğum anından reşit olana kadar kalp ve damar ameliyatları gerçekleştirilen çocukların takiplerini yapmak üzere Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi açtık.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılış töreni...

Diş Hekimliği Fakültemizde Dental Yapay Zekâ Laboratuvarını kurup açılışını gerçekleştirdik. İş birliği anlaşmalarımız, projelerimiz ve açılışlarımız sürüyor, yapmak istediğimiz daha çok iş var. Hangi birini anlatayım? Ancak şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyor, okurlara da teşekkür ediyorum.

saglisolluhaber.com

Yorumlar (0)
banner53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@