20.09.2022, 12:57

Hekimlerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar!

Özel hastane çalışanı hekimler, özel muayenehanesi olan hekimler ve işyeri hekimlerinin tabip odalarına kayıtlı olması kanunen bir zorunluluk olup, Eskişehir Bilecik Tabip Odası'na (EBTO) kayıtlı hekimlerin hemen hemen yarısı bu şekilde çalışan hekimlerden oluşmaktadır. Oda kayıtlarımıza göre Eylül 2022 itibarı ile halen 131 hekim özel muayenehanede, 250 hekim özel hastanelerde, 140 hekim ise işyeri hekimi olarak hizmet sunmaktadır. 

AĞIR MADDİ KOŞULLAR

Bilindiği üzere son yıllarda artan sağlıkta şiddet, mesleki itibarın erozyona uğraması, ağır çalışma koşulları, liyakatsiz yöneticilerin uyguladığı baskı ve mobbingler, tükenmişlik duygusu, gelecek kaygısı, ülkemizin ekonomik durumu, düşük ücretler, emeklilikte bile çalışmak zorunda kalacağını düşünme gibi nedenlerle hekimlerimiz istifa ediyor veya erken emekli oluyorlar. İstifa edenlerin bir kısmı özel hastanede, bir kısmı işyeri hekimi olarak çalışmayı seçerken, bir kısmı muayenehane açıyor, bir kısmı çalışmak istemiyor, önemli bir kısmı da yurtdışına göçü seçiyor. Kamudan kaçışı sonunda farkeden ve tüm yaşananların sorumlusu olan iktidar önce kamu hastanelerinde, sonra aile hekimliğinde ve en son olarakta üniversite hastanelerinde çalışan hekimlerin ücretlerinde bir takım iyileştirmeler yapmak zorunda kaldı; ayrıca Sağlık Bakanlığı kamuya yeniden atama geri dönüş için talep toplamaya başladı. 10 gün içinde çoğu özel hastane çalışanı ve emekli hekimler olmak üzere 7000 civarında kamu hastanelerine geri dönüş için başvuru yapıldığı açıklandı. Emekliliğe yansımayan ücretler ile yıllarca çalışan ve emekli olduktan sonra bile bu yüzden çalışmak zorunda olan emekli hekimler yine bir kısır döngüye girdiler. Çünkü bir tarafta özelin ciro baskısı, yapılan işin kalitesinin ve niteliğinin değil niceliğin yani sayıların önem kazanması, şirket kurmaya zorlamalar, özellikle emekli sandığından emekli olanların özel hastane ve işyerlerinde çalıştıklarında neredeyse emekli maaşlarının yarısının kesilmesi, SSK ve Bağkur’dan emekli olanlara bağlanan komik emekli maaşları, kamuda sürekliliği sorgulansa da yüksek ücret politikası, kamuda en azından 6 ayda bir maaşların artması, özelde sabit kalması gibi nedenlerle yaş haddini doldurmamış emekli hekimlerin bile yönü kamuya doğru döndü. Bende bu vesileyle özellikle özel hastane hekimi ve işyeri hekimi olarak çalışan 45 yaş ve üzeri meslektaşlarımın durumunu mercek altına almak istedim. 

EBTO kayıtlarımıza göre halen 45 yaş ve üzeri 130 hekim özel hastanelerde, 60 hekim ise işyerlerinde çalışmaktadır. Özel hastanelerde çalışanların 24’ü, işyeri hekimi olarak çalışanların ise 16’sı kadın hekimdir. Özel hastane çalışanı erkek hekimlerin yaş ortalaması 53,01 - kadın hekimlerin ise 52’dir. Aynı şekilde işyeri hekimi olarak çalışan erkek hekimlerin yaş ortalaması 59,3 - kadın hekimlerin ise 53,6’dır. 

HEKİMLER DE EYT'Yİ BEKLİYOR

45 yaş ve üzeri özel hastanelerde çalışanların 77’si, işyeri hekimi olarak çalışanların ise 38’i emekli hekimdir. Özelde çalışanlardan 20, işyeri hekimi olarak çalışanlardan ise 6 hekim emeklilik için EYT’yi beklemektedir. Büyük çoğunluğu zincir bir özel hastanede olmak üzere 36 hekim şirket kurmuş halde çalışmaktadır. Şirket kurmuş olarak çalışan emekli hekim sayısı ise 18’dir. 

38 emekli işyeri hekiminin 26’sı emekli sandığı emeklisidir. Özel hastanede çalışan 77 emeklinin 23’ü şirket dışı SGK’lı çalışan emekli sandığı emeklisi hekimdir. 

HEKİMLER YENİ BİR OYUNLA KARŞI KARŞIYA

Toparlayacak olursam ne yazık ki hekimler emeklilikte bile çalışmak zorunda olup işyeri hekimi olarak çalışanların yüzde 27,2’si, özel hastanelerde çalışan hekimlerin ise yüzde 30,8’i emekli hekimdir. Kamuda yapılan ek ödeme, döner sermaye iyileştirmeleri bir şekilde paralel olarak işyerleri ve özel hastanelerce çalışanlarına uygulanmazsa bu durum özel sektör açısından büyük sıkıntı yaratacaktır. Kamudan kaçış tersine dönüp özelden kaçışa dönebilecektir. Özel hastanelerde ve işyerlerinde emekli sandığı emeklisi hekimlerden  SGK primi ödenerek çalıştırıldığı için yapılan neredeyse aldıkları emekli maaşlarının yarısı oranında yapılan kesintiler ile işyeri hekimlerinin Türk Tabipler Birliği (TTB) asgari sözleşme ücretlerine uyulmadan verilen düşük maaşları ve SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisi arasındaki farklar gerekli yasal düzenlemelerle bir an önce düzeltilmelidir, aksi durumda özelden geri dönüş ve kaçışlar hız kazanacaktır. Ama ne yapılırsa yapılsın genelde hekimler için gelecek kaygısı sürecektir, çünkü kamuda verilecek ücretler emekliliğe tam olarak yansımayacağı için hekimler “nereye kadar mezara kadar mı çalışmak zorunda kalacağım” sorgulamasını sürdürecektir. Bu arada kamuyla rekabet edemez hale gelerek çalışanlarına yeterli ücretlerini veremeyen özel hastaneler ise kadro sıkıntısına girip kapanmanın eşiğine gelebilecektir. Belki de gizli amaç, meydanı zincir hastanelere bırakmaktır. Sonuç olarak iktidarın sağlık üzerinden ve özellikle hekimleri kullanarak seçim öncesi tezgahladığı yeni bir oyun ile karşı karşıyayız. 20 yıldır sağlığı tamamen özelleştirme yolunda epey yol alan iktidar, seçim öncesi kamucuymuş gibi yaparak ve sağlık çalışanlarını kullanarak halka şirin görünme derdinde olup kendileriyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynanan hekimler gerçekleri halk ile paylaşmaya devam edeceklerdir.

saglisolluhaber.com

Yorumlar (0)
10
açık
banner343

Gelişmelerden Haberdar Olun

@